SLOVENSKO-ČESKÝ ONLINE TURNAJ 2022 V STEELOVÝCH ŠÍPKACH je SPäť !!


Zaži poriadne súboje a zmeraj si sily s tými najlepšími 🤩🏆🎯🤟

slovensko cesky turnaj 1 1

Turnaj prebieha od 15.júla do 21.augusta 2022

Počet hráčov: max 128 

Turnaj je určený pre Slovenských a Českých hráčov a hráčky od 12 rokov

Hrací systém: tabuľka a K.O. pavúk

Tabuľka 5VL / KO – pavúk 6VL / O tretie miesto 9VL / FINÁLE 9VL

Časový harmonogram turnaja:

Základná časť / skupinová fáza / od 15.júla do 24.júla

Prvé kolo pavúka – od 25.júla do 1.augusta

Druhé kolo pavúka – od 2.augusta do 6.augusta

Osemfinále – od 7.augusta do 10.augusta

Štvrťfinále – od 11.augusta do 14.augusta 

Semifinále – od 15.augusta do 18.augusta

O 3.miesto – od 19.augusta do 21.augusta / PRIZE MONEY + Trofej + vecné ceny /

FINÁLE – od 19.augusta do 21.augusta / PRIZE MONEY + Trofeje + vecné ceny /

 

Hrá sa cez Nakku + Messenger ( Skype je nutný v prípade, že sa hra bude streamovať / Zápas o 3 miesto a FINÁLE / streamovať sa bude na YOUTUBE – Slovensko-Český Online Turnaj ) 

– Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja –

 

Podľa počtu účastníkov po registrácii prebehne bez nasadenia rozlosovanie do skupín a v skupinách sa bude hrať nasledovným systémom pri plnom počte 128 registrovaných hráčov. V prípade menšieho počtu hráčov sa hrací systém a termíny vo vyraďovacích fázach upravia.

model

počet hráčov

hrací model

počet postupujúcich

počet VL legov

počet hráčov v pavúku

Počet VL pavúk

Počte VL finále

1

6 – 8

xy skupín

4

5

64/32/16

6

9

Skupiny a pavúk

V skupine sa hrá systémom „každý s každým“, podľa rozlosovania uvedeného v skupinových hárkoch na stránke www.challonge.com/sk/SK_CZ_Online_Turnaj2022, Samotný priebeh turnaja bude prebiehať aj na našej stránke www.sipkylevice.sk v sekcii SK-CZ TURNAJ. Všetky informácie o turnaji budú zverejňované aj na Facebook-u na stránke SK-CZ Online Turnaj v steelových šípkach.

Na Messengeri budú vytvorené komunikačné skupiny, kde budú jednotliví hráči vzájomne komunikovať a dohadovať si zápasy tak aby odohrali v stanovenom termíne. Vo vyraďovacích fázach je stanovený čas na zápas 2 až 3 dni podľa časového harmonogramu turnaja. Za dodržiavanie termínov zodpovedajú samotní hráči. Organizátor turnaja môže termíny zápasov vo vyraďovacích fázach upraviť.

Pre postup zo skupiny a pre poradie v skupine bude rozhodovať:

1.Počet vyhratých zápasov

2.V prípade rovnosti bodov za vyhraté zápasy o poradí rozhoduje vyšší rozdiel legov zo všetkých zápasov

3.V prípade rovnosti bodov aj rozdielu legov o poradí rozhoduje vzájomný zápas

4.Rozhod na 9 šípok / Všetky šípky sa zrátajú /

Počet postupujúcich do K.O. pavúka budú prvý štyria hráči z každej skupiny

Zápasové pravidlá:

Pred samotným začiatkom hry sa rozhoduje rozhodom na stred terča v prípade že sa zápas nerozhodne do 45 šípky rozhoduje sa opäť rozhodom na stred. Pričom každé kolo na stred začína iný hráč. Platí iba zásah do zeleného /25/ alebo červeného /50/ segmentu.

Samotný priebeh hry je taký, že po vhodení 3 šípok najprv hráč hlási skóre následne ho zapíšečaká na súpera kým buď nezačne hádzať svoje 3 šípky alebo slovnom potvrdí hodené skóre. Súper svojím hodom alebo slovom potvrdzuje nahlásené a zapísané skóre hráča pred ním a ten môže vybrať svoje šípky z terča. / Takáto hra v online priestore, kedy šípky nie sú vytiahnuté hneď z terča, je atraktívnejšia aj pre oko diváka, a tiež sa dá jednoduchšie odkontrolovať nahádzaný počet bodov pri sporných situáciách / 

Po vhodení záverečného double alebo stredu /25,50/ hráč požiada a viditeľné potvrdenie a následne až po odsúhlasení od súpera a zapísaní môže vytiahnuť šípku z terča.

Zápas sa uskutoční cez video hovor Messenger. / v prípade dohody oboch hráčov môžu použiť aj iný komunikátor. /

Skóre sa zapisuje cez internetovú aplikáciu www.nakka.com / v prípade dohody oboch hráčov, môžu použiť aplikáciu cez stránku www.webcamdarts.com

Výsledok zo zápasu / štatistiku / je povinný po zápase odfotiť a nahrať do Messengerovej skupiny víťaz zápasu. V K.O. pavúku sa bude výsledok posielať do vytvorenej skupiny postupujúcich na Messengeri 

Kamera musí prenášať súperovi zreteľný zvuk a čistý obraz. Kamera musí byť umiestnená tak aby bol viditeľný celý terč. Súperi si navzájom odsúhlasia kvalitu prenosu pretože po odohratí zápasu sa sťažnosti nebudú akceptovať.

V prípade akýchkoľvek problémov treba kontaktovať turnajových rozhodcov. Tí budú k dispozícii v každej komunikačnej skupine na Messengeri.

V prípade, že sa hráči nevedia dohodnúť na termíne, postupuje hráč ktorú preukázal väčšiu snahu o dohodnutie zápasu. Následne o postupujúcom rozhodujú rozhodcovia turnaja. Hráči musia doložiť fotodokumentáciu.

Ak ani jeden hráč nepreukáže záujem o hranie a dohodnutie zápasu, takýto zápas bude vyhodnotený ako neodohraný a ani jednému z hráčov sa nepripíšu body. V prípade že pôjde o zápas vo vyraďovacej fáze, nepostúpi ani jeden hráč.

Treba dbať na čo najrýchlejšiu dohodu zápasov so súperom, aby sa nenarušil priebeh turnaja a odohratie samotných zápasov.

Veríme, že celý turnaj prebehne v duchu FAIR-PLAY pod heslom BAVÍME SA ŠÍPKAMI..

Tešíme sa na vás a všetkým zúčastneným v turnaji držíme palce.

Dúfame, že sa vám turnaj bude opäť páčiť a že si ho všetci spolu užijeme.

Tak nech to lieta !! alebo ať to lítá ? 🙂 

Výhry v turnaji:

PRIZE MONEY, TROFEJE a VECNÉ CENY – výška prize money sa určí po ukončení registrácie podľa počtu prihlásených

Žrebovanie tomboly medzi všetkými prihlásenými hráčmi.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá a termíny počas turnaja.

REGISTROVANÝ HRÁČI DO TURNAJA:

1. Michal Šmejda / CZ – Litomyšl / Víťaz 2021

2. Lukáš Rupek / SVK – Dubník /

3. Marek Ďurkovič / SVK – Trávnica /

4. Miroslav Babík / SVK – Žilina /

5. Tomáš Smrček / SVK – Šamorín /

6. Michal Blažek / CZ – Slavičín /

7. Michal Bosák / CZ – Stochov /

8. Daniel Kameniar / SK – Žilina /

9. Robert Samko / CZ – Turnov /

10. Tomáš Hájek / CZ – Litoměřice / 3.miesto 2021

Priebeh turnaja môžete od 15.7.2022 sledovať priamo tu 

FINÁLE a súboj o 3.miesto z minulého ročníku 2021 si môžeťe pozrieť na NAŠOM YOUTUBE Slovensko-Český online turnaj