Členstvo v OZ Šípkarský Klub Levice

Členom OZ Šípkarsky Klub Levice sa môže stať fyzická osoba (do 15. roku života so súhlasom zákonného zástupcu) a právnická osoba. Podmienkou je uhradenie členského poplatku pri registrácii. Taktiež je potrebné podpísať prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov. Podpísané dokumenty môžete doniesť osobne alebo poslať na e-mail info@sipkylevice.sk. 

Prihláška na stiahnutie tu

Prihláška / Juniori do 15 r. / na stiahnutie tu 

Súhlas so spracovaním osobných údajov tu 

Výška členských poplatkov: 

  • pre ročník 2022/2023 – 30,00 EUR platnosť členského preukazu je do 31.7.2023
  • Osoby mladšie ako 18 rokov členský poplatok neplatia