Členstvo v OZ Šípkarský Klub Levice

Členom OZ Šípkarsky Klub Levice sa môže stať každá fizická osoba, fyzická osoba (do 15. roku života so súhlasom zákonného zástupcu) a právnická osoba. 

o prijatí nového člena rozhoduje výkonný výbor Oz šípkarsky klub levice

pre zhodnotenie vašej žiadosti o prijatí do oz šípkarsky klub levice je potrebné zaslať na email info@sipkylevice.sk podpísanú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov alebo podpísané dokumenty môžete priniesť osobne do kaviarne šípka.

uhradenie členského poplatku realizujte až po obdržaní rozhodnutia o prijatí do oz šípkarsky klub levice

Pred vypísaním prihlášky si ešte nezabudnite prečítať informácie potrebné k členstvu tu

Prihláška na stiahnutie tu

Prihláška / Juniori do 15 r. / na stiahnutie tu 

Súhlas so spracovaním osobných údajov tu 

Výška členských poplatkov: 

  • pre ročník 2023/2024 – 40,00 EUR. Platnosť členstva je do 31.8.2024
  • Osoby mladšie ako 18 rokov členský poplatok neplatia
  • Výška členského poplatku v sezóne 2023/2024 – 40 eur 
  • Výška zníženého členského poplatu v sezóne 2023/2024 od 1.februára – 25 eur 
  • Výška zníženého členského poplatu v sezóne 2023/2024 od 1.mája – 15 eur. V prípade záujmu o účasť na mastroch a slovenských pohároch + cena licencie 
  • Výška členského poplatku pre ZŤP v sezóne 2023/2024 – 50 % zľava 
  • Výška tréningových poplatkov pre juniorov do 18 rokov pre súťažný ročník 2023/2024 – 30,00 EUR mesačne. Tréningy budú prebiehať od septembra do konca júna každý utorok a stredu od 16:00 do 18:00
Stanovy OZ Šípkarsky Klub Levice nájdete tu